Właściwości i zastosowanie kauczuków

Ogólne właściwości mieszanek gumowych znajdują się tutaj.

Lp Zastosowanie Kauczuk Właściwości mieszanki Wytrzymałość [MPa] Twardość [ºSh A] Wydłużenie [%]
1 Opony, artykuły techniczne (uszczelki, amortyzatory, guma-metal). NR Bardzo dobre właściwości mechaniczne, w tym odporność na ścieranie, odporność na niskie temperatury, dobra kleistość konfekcyjna. 3-20 30-90 300-600
2 Opony, artykuły techniczne (uszczelki, amortyzatory, guma-metal). IR Bardzo dobre właściwości mechaniczne, w tym odporność na ścieranie, odporność na niskie temperatury, dobra kleistość konfekcyjna. 3-20 30-90 300-600
3 Opony, artykuły techniczne (uszczelki, amortyzatory, guma-metal, węże) nie stykające się z olejem. SBR Dobre właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie, podwyższona odporność na powstawanie spękań, odporność na większość chemikaliów o średnim stężeniu, odporność na kwasy organiczne, alkohole, ketony, aldehydy. 3-20 30-90 300-600
4 Opony, bieżniki, izolacja kablowa, artykuły mrozoodporne, wyroby odporne na kwasy i zasady. BR Bardzo dobra odporność na ścieranie, odporność na niskie temperatury, wysoka elastyczność. Odporność na większość chemikaliów o średnim stężeniu, odporność na kwasy organiczne, alkohole, ketony, aldehydy. 3-20 30-90 300-600
5 Wyroby olejoodporne (uszczelki, amortyzatory), wałki poligraficzne, węże. NBR Wysoka olejoodporność, dobre właściwości mechaniczne. 6-15 35-90 100-500
6 Izolacja średniego napięcia, uszczelki do okien i drzwi, przemysł samochodowy, węże do chłodnic, do ciepłej wody. EPDM Bardzo duża odporność na warunki atmosferyczne, ozon, utleniające chemikalia, tłuszcze zwierzęce i roślinne, starzenie cieplne, podwyższoną temperaturę. 6-12 50-90 150-400
7 Wyroby trudnopalne, wykładziny antykorozyjne, okładziny izolacyjne. CR Wysokie właściwości mechaniczne, duża odporność na warunki atmosferyczne, odporność na kwasy o średniej sile, ozon, średnia odporność na rozpuszczalniki ropopochodne, trudnopalny. 10-18 48-85 180-400
8 Membrany, dętki, węże do pary wodnej, odbojniki. IIR Dobre właściwości fizyczne, w tym dielektryczne. Bardzo mała przepuszczalność gazów, praca ciągła w podwyższonej temperaturze, bardzo duża zdolność tłumienia. Odporność na ozon, tłuszcze zwierzęce i roślinne, oleje, smary, utleniające chemikalia. 11-13 55-65 500-620
9 Uszczelki, podkładki, pierścienie pracujące w trudnych warunkach (lotnictwo, motoryzacja, przemysł chemiczny). FPM Bardzo duża odporność chemiczna: kwasy, wodorotlenki, bardzo dobra odporność termiczna, mała przepuszczalność gazów, dobre właściwości mechaniczne. 16-19 80-90 70-180

Kontakt

Masz pytanie?

Powiedz nam, czego potrzebujesz. Nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie