Właściwości mieszanki gumowej

Rodzaj kauczuku Nazwa Właściwości mieszanki gumowej Przeciwwskazanie do stosowania Zastosowanie
Naturalny izoprenowy NR Bardzo dobre właściwości mechaniczne, w tym odporność na ścieranie, odporność na niskie temperatury, dobra kleistość konfekcyjna. Nieodporny na ozon, rozpuszczalniki organiczne, kwasy i wodorotlenki o średnim i wysokim stężeniu. Opony, artykuły techniczne (uszczelki, amortyzatory, guma-metal).
Syntetyczny izoprenowy IR Bardzo dobre właściwości mechaniczne, w tym odporność na ścieranie, odporność na niskie temperatury, dobra kleistość konfekcyjna. Nieodporny na ozon, rozpuszczalniki organiczne, kwasy i wodorotlenki o średnim i wysokim stężeniu. Opony, artykuły techniczne (uszczelki, amortyzatory, guma-metal).
Butadienowo-styrenowy SBR Dobre właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie, podwyższona odporność na powstawanie spękań, odporność na większość chemikaliów o średnim stężeniu, odporność na kwasy organiczne, alkohole, ketony, aldehydy. Nieodporny na ozon, mocne kwasy, tłuszcze, oleje, smary, większość węglowodorów. Opony, artykuły techniczne (uszczelki, amortyzatory, guma-metal, węże) nie stykające się z olejem.
Butadienowy BR Bardzo dobra odporność na ścieranie, odporność na niskie temperatury, wysoka elastyczność. Odporność na większość chemikaliów o średnim stężeniu, odporność na kwasy organiczne, alkohole, ketony, aldehydy. Nieodporny na ozon, mocne kwasy, tłuszcze, oleje, smary, większość węglowodorów. Opony, bieżniki, izolacja kablowa, artykuły mrozoodporne, wyroby odporne na kwasy i zasady.
Nitrylowy NBR Wysoka olejoodporność, dobre właściwości mechaniczne. Nieodporny na ozon, ketony, estry, aldehydy, węglowodory chlorowane i nitrowane. Wyroby olejoodporne (uszczelki, amortyzatory), wałki poligraficzne, węże.
Etylenowo-propylenowy EPDM Bardzo duża odporność na warunki atmosferyczne, ozon, utleniające chemikalia, tłuszcze zwierzęce i roślinne, starzenie cieplne, podwyższoną temperaturę. Pochodne ropy naftowej, węglowodory aromatyczne. Izolacja średniego napięcia, uszczelki do okien i drzwi, przemysł samochodowy, węże do chłodnic, do ciepłej wody.
Chloroprenowy CR Wysokie właściwości mechaniczne, duża odporność na warunki atmosferyczne, odporność na kwasy o średniej sile, ozon, średnia odporność na rozpuszczalniki ropopochodne, trudnopalny. Nieodporny na silne kwasy utleniające, estry, ketony, węglowodory chlorowane, aromatyczne i nitrowane. Wyroby trudnopalne, wykładziny antykorozyjne, okładziny izolacyjne.
Butylowy IIR Dobre właściwości fizyczne, w tym dielektryczne. Bardzo mała przepuszczalność gazów, praca ciągła w podwyższonej temperaturze, bardzo duża zdolność tłumienia. Odporność na ozon, tłuszcze zwierzęce i roślinne, oleje, smary, utleniające chemikalia. Nieodporny na węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Membrany, dętki, węże do pary wodnej, odbojniki.
Fluorowy FPM Bardzo duża odporność chemiczna: kwasy, wodorotlenki, bardzo dobra odporność termiczna, mała przepuszczalność gazów, dobre właściwości mechaniczne. Mała elastyczność, duże odkształcenie trwałe. Uszczelki, podkładki, pierścienie pracujące w trudnych warunkach (lotnictwo, motoryzacja, przemysł chemiczny).

Kontakt

Masz pytanie?

Powiedz nam, czego potrzebujesz. Nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie