Polityka środowiskowa

W Stomil-Poznań S.A. czujemy się odpowiedzialni za wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne, dlatego też na uwadze mamy otaczającą nas przyrodę i staramy się realizować nasze aspiracje rozwojowe zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w sposób umożliwiający wykonywanie tych samych starań następnym pokoleniom.
Mając na uwadze powyższe analizujemy aspekty środowiskowe i monitorujemy wpływ jaki wywieramy na środowisko. Deklarujemy się do przestrzegania wymogów przepisów prawa i innych regulacji związanych z ochroną środowiska mogących mieć zastosowanie w prowadzaniu naszej działalności.
Procesy jakie realizujemy mogą wiązać się przede wszystkim ze zużywaniem zasobów naturalnych. Mając na uwadze profil naszej działalności staramy się realizować nasze cele:

  • odpowiedzialnym i przemyślanym gospodarowaniem odpadów,
  • zmniejszeniem do minimalnej ilości emisji pyłu do atmosfery,
  • racjonalnym zużycie surowców do produkcji,
  • ograniczeniem do minimalnej ilości zanieczyszczeń zrzucanych do wód.

W związku z tym zobowiązujemy się do szczególnej troski oraz właściwego zarządzania tymi obszarami naszej działalności. W celu realizacji naszej polityki środowiskowej wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego oparty o wymagania normy ISO 14001.
Zobowiązujemy się także do ciągłego doskonalenia, zapobiegania zanieczyszczeniom, propagowania i motywowania kadry Stomil-Poznań S.A. do zachowań proekologicznych. W naszą politykę włączymy również naszych dostawców i partnerów biznesowych. Kadra pracownicza monitoruje poziom realizacji celów środowiskowych i jest aktywnie zaangażowana w tworzenie polityki środowiskowej w Stomil-Poznań S.A.

Prezes Zarządu:  Sławomir Raniszewski                            04 stycznia 2016r.

Kontakt

Masz pytanie?

Powiedz nam, czego potrzebujesz. Nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie