1. Operator maszyn

Więcej informacji dotyczących wymagań uzyskają Państwo klikając na poszczególne odnośniki.