Rejestr Zbiorów Danych Osobowych dostępny jest w sekretariacie Stomil-Poznań S.A.