Opublikowano 1.03.2021

Rada Nadzorcza Spółki Stomil-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu,

działając na podstawie §22 ust. 3 pkt 1 w związku z §19 ust. 1 Statutu Stomil-Poznań S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Szczegółowe informację na temat postępowania znajdą Państwo w Załączniku 1. Dodatkowo informujemy, że pozostałe wymagane dokumenty stanowią kolejne załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie kwalifikacyjne

Oświadczenie Kandydata

Klauzula Informacyjna

Zalacznik-nr-1-Ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-kwalifikacyjnego-STOMIL

Zalacznik-nr-2-Formularz-oswiadczenia-STOMIL

Zalacznik-nr-3-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-dla-kandydatow-na-Prezesa-Zarzadu-STOMIL