Rada Nadzorcza Spółki Stomil – Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu,
działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu  Spółki Stomil – Poznań S.A.  z siedzibą w Poznaniu na X Kadencję. Szczegółowe informację na temat postępowania znajdą Państwo w załączniku 1. Dodatkowo informujemy, że pozostałe wymagane dokumenty stanowią kolejne załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie kwalifikacyjne

Oświadczenie Kandydata

Klauzula Informacyjna

OGŁOSZENIE-O-WSZCZĘCIU-POSTĘPOWANIA-KWALIFIKACYJNEGO-v3

Załącznik-nr-2-do-uchwały-Rady-Nadzorczej

Klauzula-informacyjna