ZASTOSOWANIE:
Pojazdy wojskowe  na podwoziach gąsienicowych, pojazdy gąsienicowe stosowane w przemyśle,  maszyny budowlane i drogowe.

ROZMIAR 810×187 457×127 559×152 750×120
D 810 457 559 750
d1 700 328 426,5 654
d2 660 308 406,4 630
B 187 127 152 120
b 163 114 140 100