Akcjonariusze

Zarząd Stomil-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000116560) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stomil-poznan.pl/akcjonariusze.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kontakt

Masz pytanie?

Powiedz nam, czego potrzebujesz. Nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie